do Campo e Natividade. Venerada en Ribadeo (Lugo) con título gallego.